เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 16 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะในโครงการ  
” ออมสิน ออมชีวิต บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา
88 พรรษา และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม ธนาคารออมสิน ภาค 16
ถนนราษฎร์อุทิศ   อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 66 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 60 ยูนิต (คิดเป็น 21,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  
จำนวน 6 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 12 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย