เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 อำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงวิชุดา อตำมา นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน
บ้านหนองหูช้าง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 5 ชิ้น เครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1 แพ็ค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์