เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอซำสูง ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” จังหวัดขอนแก่น
ประจำเดือนธันวาคม 2562