เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมผู้สูงป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอค่ายบางระจัน ดังนี้
1. นางสมนึก ศาสตร์จีนพงษ์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 94/2 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมมอบเงิน
จำนวน 2,000 บาท
2. นางชื้น โสแก้ว อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 92/2 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
3. นางอนงค์ มณเฑียรรัตน์ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 17/2 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
4. นางทองคำ วินิจ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 13/1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ใกล้วัดสว่างอารมณ์) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
และมอบรถเข็นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสิงห์บุรี
5. นางวิวาห์ ศุภนคร อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 16 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
6. นางกันยา หารกริด อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 26/1 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1 ชุด
พร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท