เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอศรีมโหสถนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย ได้โลหิตจำนวน 75 ราย/ยูนิต คิดเป็น 42,750 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 3 ราย และร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 130 ชิ้นด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้