เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารปลัดอำเภอฯ ผู้ช่วยสาธารณาสุขอำเภอบ้านนาสารเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนาสารนักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสารร่วมลงพื้นที่มอบรถเข็นสำหรับนั่ง จำนวน 1 คันให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ราย นางสาวจารุณี แซ่หมก อายุ 70 ปี ณ บ้านเลขที่ 100 ถนนนาสารใน   ตำบลนาสาร
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น