เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนมปลัดอำเภอฯ   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯนายก อบต.คลองศก ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ ภูหญ้า อายุ 5 ปีหมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ให้จำนวน 1 แพ็ค /ผ้าห่ม 1 ผืน / นมดูมิลค์ 5 ถุง
และเบาะที่นอนเด็ก 1 ผืน
2. นางจำเนียร ขาวล้วน อายุ 47 ปีบ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองศกพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้จำนวน 1 ถุง  
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย