เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลท่ากำชำ, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ นายตอเละ สะแลแม อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ระยะที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนี้ได้รักษาอาการต่อที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้สอบอาการ และมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท พร้อมขอความช่วยเหลือสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยพิจารณารับเป็นคนไข้ พอ.สว., ประสานให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีให้ความช่วยเหลือในด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัว และให้คำแนะนำเรื่องเงินกู้ยืมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้ให้อำเภอหนองจิก
ประสาน ฉก.ทพ.43 จัดรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วยไปรักษาอาการที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามนัด พร้อมกับให้ รพ.สต.ท่ากำชำ ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด