เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอวาริชภูมิได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอำเภอวาริชภูมิเข้าร่วมพิธีฯ ดังนี้
   – เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์เป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
   – เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
   – เวลา 09.30 น. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
   – เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 20 ราย