เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 139 ราย ได้โลหิต จำนวน 61,150 ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 20 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย