เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ได้โลหิต จำนวน  76 ราย/ยูนิต คิดเป็น 34,200 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 19 ราย อวัยวะ 17 ราย และอุทิศร่างกายจำนวน 6 ราย ในวันนี้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้แสดงความจำนงร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 102 พร้อมนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมบริจาคด้วย วันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 199 ชิ้น
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้