เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), หน่วยกำลัง และพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ อำเภอไม้แก่น, อำเภอมายอ และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี