เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลัดอำเภอเคียนซา   สาธารณสุขอำเภอ   ผู้ใหญ่บ้าน   และ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซา   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายเปลื้อง ไหม่ด้วง อายุ 64 ปีบ้านเลขที่ 48  หมู่ที่ 2  ตำบลพ่วงพรมคร
2. นายอดินันต์ จันทะ อายุ 49 ปีบ้านเลขที่ 124  หมู่ที่ 1 ตำบลพ่วงพรมคร
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงินให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย