เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) และ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ยากไร้จำนวน 50 ราย ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

Tags: ตาก