เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางนวลนฤมล พิรุณสารรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารวิมลคุณากร (ศาลากลางจังหวัดชัยนาท) มีผู้บริจาคโลหิต 108 ราย ได้จำนวนโลหิต 48,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 3 ราย มีผู้บริจาคร่างกาย 2 ราย
มีผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย/เหล่ากาขาดจังหวัดชัยนาท