เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ปลัดจังหวัดลพบุรี คณะที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน เยี่ยมผู้พิการ
ราย เด็กหญิงพรไพลิน แสงสัมฤทธิ์ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป