เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 หอประชุมอำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วย
ในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 199 ราย ได้โลหิตจำนวน 166 ราย/ยูนิต คิดเป็น 74,700 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 16 ราย อวัยวะ
17 ราย และร่างกาย 17 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่
อำเภอประจันตคาม เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 305 ชิ้น