เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสุนิชฌาน์   ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ทุนๆละ
3,000 บาท พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ นายภากร  พรมวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และนายณัฐพล  ปิสาขา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 พักอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ