เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสารผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพัฒนาชุมชน อสม. และ อส.ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยม
นางจินดา ตันติจิราภรณ์   อายุ 84 ปีบ้านเลขที่ 16/5 ตำบลนาสาร เนื่องจากนางจินดาฯ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมอยู่คนเดียวเพียงลำพัง  ไม่มีญาติดูแล
และมีภาวะความจำเสื่อม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้จำนวน 1 แพ็คและมอบเงินให้ จำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้ประชาชนในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย