เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสารผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพัฒนาชุมชน อสม. และ อส.ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวจารุณี แซ่หมก   อายุ 70 ปีบ้านเลขที่ 100   ตำบลนาสาร
2. นางประภาส พงษ์สุวรรณ   อายุ 74 ปีบ้านเลขที่ 208   หมู่ที่ 5   ตำบลควนศรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน   และ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย