เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสง พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง สาธารณสุขอำเภอพระแสงและโรงพยาบาลพระแสง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  หอประชุมวิภาวดี  ที่ว่าการอำเภอพระแสง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 84 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 60 ยูนิต (คิดเป็น 21,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง
(ให้กับผู้ที่มาลงทะเบียน) จำนวน 84 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 64 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 64 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย