เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมกับ  รพ.สต. บ้านคำบิด รพ.สต.
บ้านดอนส้มโฮง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายน้อย เหมะธุลิน อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9894 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยพิการทางสมอง เนื่องจากอุบัติเหตุโรงสุราระเบิด
2. นางจันทร์ลับ บุญรักษา อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 16 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยติดเตียง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
3. นายสมัย บุญรักษา อายุ  81 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด
และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางมาย กรุณานำ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว : รถวิลแชร์
2. นางไกษร วงศ์ภาคำ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว : ไม้เท้าสามขา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. นางสาวกาญจนา แก้วคำคุณ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลคำบ่อ : ไม้เท้าสามขา
โดยมอบรถวิลแชร์ จำนวน 1 คัน ไม้เท้าสามขา จำนวน 2 อัน ถุงยังชีพ จำนวน 3 ถุง ไข่ไก่ 3  แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด
และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าวกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมกับ  รพ.สต. บ้านคำบิด รพ.สต. บ้านดอนส้มโฮง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทยและ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายน้อย เหมะธุลิน อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9894 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยพิการทางสมอง เนื่องจากอุบัติเหตุโรงสุราระเบิด
2. นางจันทร์ลับ บุญรักษา อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 16 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยติดเตียง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
3. นายสมัย บุญรักษา อายุ  81 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้กับผู้ป่วย
และครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางมาย กรุณานำ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว : รถวิลแชร์
2. นางไกษร วงศ์ภาคำ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว : ไม้เท้าสามขา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. นางสาวกาญจนา แก้วคำคุณ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลคำบ่อ : ไม้เท้าสามขา
โดยมอบรถวิลแชร์ จำนวน 1 คัน ไม้เท้าสามขา จำนวน 2 อัน ถุงยังชีพ จำนวน 3 ถุง ไข่ไก่ 3  แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด
และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว