เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในโครงการ”มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563″ ณ  โรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 21 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
63,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย