เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
นายอำเภอดอนสักนายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดอนสัก  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ของอำเภอดอนสัก จำนวน 2 หลัง  ดังนี้
1. นางสาวเรวดี หนูรอด อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 83/1หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก
2. นางลัด ครุฑแป้น อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ช่างก่อสร้าง  และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย