เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา นายรัชนิกร ทองปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอไชยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยาเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางบุญเนย ปล้องสินธ์ุ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลตะกรบ พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
2. นางไล่ มณีนัย อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 1 ตำบลพุมเรียง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับญาติผู้ป่วยและเเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และ Face Shield  
ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย