เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยานายรัชนิกร ทองปาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการอำเภอไชยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยาเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายธวัชชัย ใจสะอาด อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าเว
2. นายอภิสิทธิ์ จันทร์สมบัติ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 28/29 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็ค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับญาติผู้ป่วยและเเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และ Face Shield  ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย