เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร  อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชได้โลหิตจำนวน 125 ยูนิต พร้อมมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยผ้าให้กับผู้บริจาคโลหิต จำนวน
150 ชิ้น มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 22 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย