เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 200 ชิ้น
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบแกลลอน แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด แก่เด็กนักเรียน, ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล หมู่ที่ 2
ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามที่โรงเรียนได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโละสะมีแล
ร่วมรับมอบ