เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 400 ชิ้น
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% แบบสเปรย์ฉีด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด แก่เด็กนักเรียน, ครู และบุคลากรไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านปาตาบูดี หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ตามที่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะ ได้เยี่ยมพบปะ เด็กศูนย์เด็กเล็กบ้านปาตาบูดี
และมอบนมพร้อมดื่ม