เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่คณะครู จำนวน 200 ชิ้น และให้นักเรียน จำนวน 2,800 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด
และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ขวด ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
คณะครูและตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบฯ ในการนี้ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019