เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี (โรงเรียนจีน) ได้รับโลหิต จำนวน 32 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 12,800 ซีซี
ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 3 ราย
และอวัยวะ จำนวน 4 ราย