เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองนายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมือง นางพัชรินทร์ สุปันตี ปลัดอำเภอเมือง พ.ต.ท.อมร ชัยศิลป์ สวป.สภ.ขุนทะเล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางละมัย ร่มโพธิ์ทอง อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 165/2 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย
2. นายบรรจง วรรณเต็ม อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล
3. นางยุพิน แกล้วทางสืบ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 63/3 หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย