เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเลอชาย สยังกูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉาง นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอท่าฉาง จำนวน 2 หลัง  ดังนี้
1. นางสาวสุพรรณษา คลองสุชน อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง
2. นางสาวจีรวรรณ์ เพ็งเมือง อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสวียด
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ช่างก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย