เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเลอชาย สยังกูล
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉาง นายพนมศักดิ์ จันทร์ปาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  2 ราย  ดังนี้
1. นายสวาท วอทอง อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย
2. นางแดง กล่ำไพ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  
และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย