เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง
นายอำเภอชัยบุรี นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชัยบุรี นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.คลองน้อยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  กำนัน  
และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้ มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง ให้หลังละ 200,000 บาท รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางผล มุสิเกตุ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 122/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี พร้อมนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย