เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม
นายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายทินภัทร ศรีสิทธิ์   อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน
2. เด็กชายวรัญญ์ จันพฤกษ์ อายุ 11 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ สงแก้ว อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทำเนียบ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คพร้อมมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือ
ให้กับประชาชน และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย