เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคมนายพูนเกียรติ ธรฤทธิ์ ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม  กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอคีรีรัฐนิคม  จำนวน 1 หลัง คือบ้านของ นางออนประกิจ ศักดา บ้านเลขที่ 104/7   หมู่ที่ 14   ตำบลท่าขนอน พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ช่างก่อสร้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย