เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  อำเภอกบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2563 จำนวน 7 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้รายละ
2 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น