เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  อำเภอศรีมโหสถนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ มอบชุดเครื่องนอนให้ผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ดังนี้
    1.นางหริ่ง จันทร์คุณ มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน และเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 1 ชุด
    2.นายไพฑูรย์ บัวแพง มอบชุดเครื่องนอนจำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด
    3.นางสมคิด เพียรงาน มอบชุดเครื่องนอนจำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 1 ผืน พัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 1 ตัว และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด
    4.นางบุญส่ง รัศมี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ชุด และผลิตภัณฑ์นมเสริมอาหารเอนชัวร์ จำนวน 2 กระป๋อง