เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้ประสานงาน
จิตอาสาสภากาชาดไทย ซึ่งมีปลัดอำเภอและท้องถิ่นอำเภอจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมพร้อมกับรองนายกเหล่ากาชาดผู้รับผิดชอบงานจิตอาสา (นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา) คณะกรรมการจิตอาสา และที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังด้านจิตอาสา