เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ถุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อให้อำเภอเกาะพะงัน นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี