เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “เราไม่ทิ้งกัน” มอบอาหาร และน้ำดื่มให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย พม.จังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย หอการค้าจังหวัดเลย ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดเลย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย