เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอท่าชนะและสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 167 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 139 ยูนิต  (คิดเป็น 48,650 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 28 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 11 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบนมถั่วเหลือง จำนวน 167 กล่อง แอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 139 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 139 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย