เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอบ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 167 ราย
ได้โลหิตจำนวน 120 ราย/ยูนิต คิดเป็น 54,000 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 4 ราย และร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนางสาวรัชภร เช้าวันดี ปลัดอำเภอ รักษษราชการแทนนายอำเภอบ้านสร้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง เป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 160 ชิ้นด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้