เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้ นางสุภาวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ราย นายสมชาย เอี่ยมละออ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลชอนสารเดช  อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบเงินบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท และถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค