เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายนิกร  ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม พร้อมด้วย
นางดาราการณ์ ทองจิตร สมาชิกเเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 4
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ