เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสิริพร เรืองปาน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายกิตติศักดิ์ อินทร์พรหม อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร
2. นางรื่น จันทร์รอด อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย