เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับโลหิตจำนวน 78 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 31,200 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 18 ราย และอวัยวะจำนวน 18 ราย