เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัญชลี บุญณราช นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่
ออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน โดยออกรับบริจาคโลหิตในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 46 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 13 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 13 ราย ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่
ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด