เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน 
โดยนางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยมี  นายสมเกียรติ  อาจสังข์
นายอำเภอสองแคว พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ ของสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย 
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอสองแคว จำนวน 200 ชุด